msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

PRIVACY VERKLARING

Bij MSC Cruises N.V. zetten wij ons in voor een eerlijke verwerking van uw persoonlijke gegevens en voor het waarborgen van uw privacy. Hieronder vindt u de privacy verklaring ("Privacy Verklaring") over de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen.

 

 • Data Controller en Data Protection Officer

 

De Data Controller voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bezoeken en doorbladeren van de 'MSC Press Area' op deze website (hierna, de "Website") is MSC Cruises N.V., een bedrijf met hoofdkantoor in Avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève, Zwitserland (hierna, "MSC Cruises" , "MSC", "wij", "onze" of "ons"). Om in contact te komen met onze Data Protection Officer (“DPO”), kunt u contact opnemen met: dpo@msccruises.com.

 

MSC heeft een vertegenwoordiger aangesteld in de Europese Unie in overeenstemming met artikel 27 GDPR, geïdentificeerd als MSC Procurement & Logistics SPA (Via Balleydier 7N 16149, Genova, Italië), die altijd kan worden gecontacteerd via dpo@msccruises.com.

 

 • Waarom verwerken we de Data en op welke rechtsgrondslag?

 

 • Contact met ons opnemen

Via onze contactpagina op de Website kunt u contact met ons opnemen via de beschikbare contactgegevens. In dit geval kunnen wij uw naam, achternaam, contactgegevens en eventueel uw instelling of functie, evenals de inhoud van uw verzoek verwerken. Deze verwerking wordt uitgevoerd om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een contract.

 

In ieder geval, als u een cruise bij ons wilt boeken en u klikt op de speciale link op de Website, wordt u doorgestuurd naar een andere website waar u onze verschillende opties voor cruisereizen kunt bekijken. In dat geval verwijzen wij u naar de Privacy Verklaring Privacyverklaring op deze website wanneer u wordt doorgestuurd.

 

 • Beheer van de exploitatie van de Website.

De werking van de Website, zoals gebruikelijk bij alle websites op internet, omvat het gebruik van computersystemen en softwareprocedures die informatie verzamelen over de gebruikers van de website als onderdeel van hun routinematige werking. Hoewel we deze informatie niet verzamelen om ze te koppelen aan specifieke gebruikers, is het toch mogelijk om die gebruikers te identificeren, hetzij rechtstreeks via die informatie, hetzij aan de hand van andere verzamelde informatie. Deze informatie omvat verschillende parameters met betrekking tot uw besturingssysteem en IT-omgeving, waaronder uw IP-adres, locatie (land), de domeinnamen van uw computer, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van bronnen die u opvraagt op de Website, het tijdstip van de aanvragen, de methode die wordt gebruikt om aanvragen in te dienen bij de server, de afmetingen van het bestand dat wordt verkregen als antwoord op een aanvraag, de numerieke code die de status van het door de server verzonden antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.), enzovoort. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons contract met u om de goede werking van onze Website te garanderen zodat u toegang kunt krijgen tot onze inhoud.

 

 • Zorgen voor de veiligheid en het juiste gebruik van de Website

MSC Cruises verwerkt de Data van de eindgebruiker voor zover dit nodig is om de veiligheid van de Website te garanderen, zoals ook vereist door relevante wettelijke bepalingen inzake informatiebeveiliging. De rechtsgrondslag van deze verwerking is zowel het voldoen aan wettelijke vereisten als het legitieme belang van MSC Cruises en de eindgebruiker die de Website gebruikt om de Website en de gepubliceerde informatie te beschermen.

 

 

 • Plaatsing en beheer van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt naar uw computer worden gestuurd en daar worden geregistreerd, zodat ze bij een volgend bezoek opnieuw naar diezelfde websites worden gestuurd. Dankzij deze cookies kunnen deze websites uw acties en voorkeuren (bijv. taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) "onthouden", zodat u deze niet opnieuw hoeft in te stellen wanneer u de website de volgende keer bezoekt of wanneer u van pagina verandert binnen een website.

 

Cookies worden gebruikt voor elektronische verificatie, het monitoren van sessies en het opslaan van informatie over uw activiteiten tijdens het bezoeken van een website. Ze kunnen ook een unieke ID-code bevatten waarmee uw surfactiviteiten op een website kunnen worden gevolgd voor statistische of reclamedoeleinden. Sommige handelingen binnen een website kunnen mogelijk niet worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die in bepaalde gevallen technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

 

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, die voor verschillende perioden op uw computer kunnen worden opgeslagen: "sessiecookies", die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, en "permanente cookies", die op uw apparaat blijven totdat hun vooraf ingestelde vervalperiode is verstreken.

 

Volgens de wet die op u van toepassing kan zijn, is uw toestemming niet altijd nodig voor het gebruik van cookies op een website. Met name voor "technische cookies" - d.w.z. cookies die alleen worden gebruikt om berichten via een elektronisch communicatienetwerk te versturen of die nodig zijn om de door u gevraagde diensten te leveren - is deze toestemming meestal niet nodig. Dit omvat browsing- of sessiecookies (die worden gebruikt om gebruikers in staat te stellen in te loggen) en functiecookies (die worden gebruikt om de keuzes te onthouden die een gebruiker maakt bij het openen van de website, zoals taal of producten die zijn geselecteerd voor aankoop).

 

 • Soorten cookies die door de Website worden gebruikt

 

De Website gebruikt de volgende soorten cookies:

 

 • Noodzakelijke (technische) cookies, die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website en/of om u in staat te stellen de inhoud en Diensten van de Website te gebruiken.
 • Analytics cookies, die de Data Controller in staat stellen om te begrijpen hoe gebruikers gebruik maken van de Website en om verkeer van en naar de Website te volgen.
 • Voorkeurcookies, die worden gebruikt om specifieke functies van de Website te activeren en om de Website te configureren op basis van uw keuzes (bijv. taal), om uw ervaring te verbeteren.

 

 • Cookies aanwezig op de Website

 

In detail zijn de volgende cookies aanwezig op de Website:

 

NameDescriptionCategoryTypeLifetime
_gidGoogle AnalyticsAnalyticsCookie1 day
_gaGoogle AnalyticsAnalyticsCookie1 year
__ga_VTRGXDJKH1Google AnalyticsAnalyticsCookie1 year
@@scrollRemember users scroll positionNecessarySession storageSession
LocaleRemembers the last visited localePreferenceCookie1 year
msc:googleConsent ModeThe cookies the user gave consent toNecessaryLocal storageIdenfinite

 

 

 • Cookie-instellingen

 

U kunt de cookies die op de Website worden gebruikt blokkeren of verwijderen via de opties van uw browser. Uw cookievoorkeuren worden opnieuw ingesteld als u een andere browser gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Raadpleeg de volgende instructies voor meer informatie over het instellen van de voorkeuren voor cookies via uw browser:

 

 

LET OP: Als u technische en/of functionele cookies die door de Website worden gebruikt blokkeert of verwijdert, is het mogelijk dat u niet meer op de Website kunt surfen, dat bepaalde diensten of functies van de Website niet beschikbaar zijn of dat er andere storingen optreden. In dit geval is het mogelijk dat u bij elk bezoek aan de Website bepaalde informatie of voorkeuren moet wijzigen of handmatig moet invoeren.

 

 • Communicatie naar derden en overdracht van Gegevens buiten de Europese Economische Zone

De Data kunnen worden gecommuniceerd aan de volgende ontvangers:

 • Werknemers/bevoegde personen van MSC Cruises en derden wanneer de communicatie van de Data noodzakelijk is voor het functioneren van de Website.
 • Publieke entiteiten wanneer de communicatie van de Data noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten.

 

Wat betreft de mogelijke overdracht van gegevens naar landen die niet behoren tot de Europese Economische Zone, zal de gerelateerde verwerking plaatsvinden volgens een van de methoden die zijn toegestaan door de relevante wetgeving, zoals de toestemming van de betrokkene, het aannemen van standaardclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, de selectie van subjecten die zich houden aan internationale programma's voor het vrije verkeer van gegevens of die actief zijn in landen die door de Europese Commissie als veilig worden beschouwd.

 

 • Hoelang worden de Data opgeslagen?

De Data worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de principes van beperking van het bewaren en minimalisering.

 

De Data worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de bovengenoemde doeleinden na te streven, in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid, minimalisatie en adequaatheid.

MSC Cruises kan Data bewaren om te voldoen aan wettelijke en/of contractuele verplichtingen of in geval van juridische claims. Vervolgens, wanneer de redenen voor de verwerking ophouden, worden de Data anoniem gemaakt, verwijderd of vernietigd.

 

 • Wat zijn uw rechten?

Elke betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar de contactgegevens vermeld in punt 1:

 • U kunt informatie verkrijgen met betrekking tot de verwerking van uw Data en een kopie van dergelijke Data.
 • U kunt eisen dat uw Data worden gewist, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Bezwaar maken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Data, op gronden die verband houden met uw situatie. In gevallen van bezwaar tegen de verwerking van gegevens, behoudt MSC Cruises zich het recht voor om het verzoek te beoordelen, dat niet zal worden geaccepteerd als er legitieme redenen zijn om door te gaan met de verwerking die prevaleren boven uw vrijheden, belangen en rechten.
 • Wanneer u van mening bent dat uw Data onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze Data dienovereenkomstig worden aangepast.
 • U kunt verzoeken om de verwerking van uw Data te beperken.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw Data in strijd is met de geldende wetgeving, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

 • Updates van deze privacyverklaring

MSC Cruises kan deze privacy verklaring updaten. Controleer deze privacy verklaring regelmatig om eventuele updates te bekijken.

 

V.1 laatste update: 5 oktober, 2023.