msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

"Privacyvoorwaarden Informatie over de verwerking van persoonsgegevens (conform artikel 13 van Italiaans wetsbesluit nr. 196/2003)Informatie over de verwerking van persoonsgegevens (conform artikel 13 van Italiaans wetsbesluit nr. 196/2003) MSC Cruises S.A. hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten. Daarom willen wij u informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Overeenkomstig artikel 13 van Italiaans wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 – De Wet op de bescherming van persoonsgegevens (hierna genoemd: de "Wet"), informeert MSC Cruises S.A. hierbij dat persoonsgegevens (hierna genoemd: "gegevens") die door de klant zelf zijn verstrekt of die op een andere manier zijn verkregen in verband met een cruise, overeenkomstig de wet verwerkt kunnen worden. De gegevensbeheerder De gegevensbeheerder is MSC Cruises S.A, handelend via zijn voorlopige wettelijk vertegenwoordiger, statutair gevestigd te Avenue Eugène-Pittard 40, CH-1206 Genève (Zwitserland). Recht op inzage in persoonsgegevens Over het algemeen zal uw bezoek aan de website volledig anoniem blijven. Er zal niet naar persoonlijke gegevens gevraagd worden om toegang te verlenen. Echter, om toegang te krijgen tot een aantal andere diensten (bijvoorbeeld het aanvragen van een brochure, nieuwsbriefinschrijving enz.) kunnen er wel persoonlijke gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld uw emailadres. Toegang tot persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens die vrijwillig meegedeeld worden aan MSC via de website of enig ander kanaal (b.v. e-mail, telefoon en/of fax) worden behandeld overeenkomstig de Italiaanse wet op de privacy en de relevante Europese richtlijnen. MSC verbindt er zich toe de privacy van zijn klanten en in het algemeen van alle bezoekers van de MSC-website te respecteren en hun privacy te waarborgen. Indien u MSC geen toegang geeft tot uw persoonlijke gegevens of geen toestemming geeft om die te gebruiken, kan het zijn dat MSC u niet de diensten en/of informatie kan geven waarom u vraagt. Alle gegevens worden automatisch, computergestuurd en/of handmatig verwerkt, voor de duur die vereist is om de functie(s) te vervullen waarvoor zij opgevraagd werden. Doel van de gegevens 1. Verplicht: indien uw persoonlijke gegevens nodig zijn om ons in staat te stellen bepaalde verplichtingen na te leven of diensten te leveren in het kader van een contract (b.v. inschrijving in de MSC Club) wordt u verzocht bepaalde informatie mee te delen (b.v. uw naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, enz.). Deze gegevens worden bewaard om contractueel vastgelegde diensten te kunnen leveren. Voor deze doeleinden is uw expliciete toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens niet vereist volgens de wet op de privacy. 2. Optioneel: indien u ons hiervoor expliciet toestemming geeft, worden uw persoonlijke gegevens tevens gebruikt voor promotionele mededelingen van MSC en/of partners of een gecontroleerde lijst van bedrijven (b.v. om nieuwsbrieven via e-mail te versturen), inclusief voor marktonderzoek, met het doel om onze diensten te verbeteren en de inhoud van onze website beter af te stemmen op ons publiek. Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan derden, behalve wanneer u ons hiervoor expliciet toestemming verleent, wanneer dit vereist is om de contractuele verplichtingen na te kunnen leven, wanneer dit voor MSC vereist is om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven of wanneer dit expliciet toegestaan is door de wet. In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet meegedeeld. De software van de website kan echter persoonlijke gegevens registreren die automatisch voortvloeien uit het gebruik van de internetcommunicatieprotocollen. Het verzamelen van dergelijke gegevens laat op zichzelf geen gebruikersidentificatie toe. Door de aard van de gegevens is het wel mogelijk dat de gebruiker geïdentificeerd kan worden via deze gegevens en door de aanvulling of vergelijking met gegevens die in het bezit zijn van derden. Het betreft hier IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden om de website te bezoeken, evenals andere parameters die te maken hebben met het operationele systeem en de browser van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van anonieme statistieken met betrekking tot het gebruik van de website of om na te gaan of de website correct werkt. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om de verantwoordelijkheid aan te tonen in het geval van IT-overtredingen tegen de website of via de website. Uitgezonderd in de hiervoor vermelde gevallen zullen de webgegevens niet langer dan 7 dagen bewaard worden. Cookies De website kan ook gebruik maken van cookies, en dit uitsluitend om een specifieke dienst te verlenen die door de gebruiker gevraagd wordt of om toegang te verlenen tot een deel van de website dat anders niet toegankelijk is. In deze gevallen worden de gegevens gebruikt - uitsluitend voor de noodzakelijke duur – om de relevante informatie te leveren en / of een specifieke dienst die door de bezoeker gevraagd wordt te leveren. In elk geval kunnen cookies in de meeste browsers worden geblokkeerd of kan de gebruiker ervan op de hoogte worden gebracht wanneer een cookie vereist is. Gebruikers kunnen gebruik maken van deze mogelijkheden, maar kunnen in dat geval geen gebruik maken van bepaalde diensten of geen toegang krijgen tot specifieke pagina's van de website waarvoor dergelijke informatie vereist is. Veiligheid van de gegevens Om het verlies, het onwettig of verkeerd gebruik van de gegevens te voorkomen, inclusief de onwettige toegang tot de gegevens, controleert en update MSC regelmatig de fysieke, elektronische en logische veiligheidsmaatregelen. Helaas kan MSC niet garanderen dat de gegevensoverdracht via internet veilig is. Dientengevolge en ondanks onze veiligheidsmaatregelen, kan MSC geen garantie bieden met betrekking tot de veiligheid van gegevens die via internet meegedeeld worden, tevens vanwege factoren en systemen waarover wij geen controle hebben. Hieruit volgt dat u uw gegevens op eigen risico meedeelt, met dien verstande dat MSC alle verantwoordelijkheid inzake veiligheid aanvaardt vanaf het moment dat de gegevensoverdracht beëindigd is. De website kan koppelingen bevatten naar andere websites die nuttig kunnen zijn voor de bezoekers of die leiden naar reclame van derden. Deze koppelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van derden en kunnen onderhevig zijn aan andere privacyregelingen. MSC verzoekt u dan ook om de privacyregelingen van die websites te controleren aangezien MSC geen controle heeft over de informatie die zij leveren. Het gebruik van onze website houdt in dat u deze privacyregelingen aanvaardt. MSC behoudt zich het recht voor deze informatie elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken. Gebruikers worden uitgenodigd om de inhoud regelmatig te controleren zodat zij altijd op de hoogte zijn van de regelingen. Suggesties en vragen Indien u vragen of suggesties inzake onze privacyregeling heeft, kunt u een bericht sturen naar cruiseinfo@msccrociere.it"