msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

Filantropieconferenties tijdens de Monaco Ocean Week: De MSC Foundation bevordert het herstel en behoud van koraalriffen met partners uit de academische, VN-, publieke en private sector.

20/03/2024

Oceanografie, onderwijs en publiek-private partnerschappen vormen de kern van de inzet van de MSC Foundation voor het behoud en herstel van koralen. 

Genève, Zwitserland, 20 maart 2024 – De MSC Foundation werkte voor de tweede keer samen met de IUCN (International Union for Conservation of Nature) tijdens de Ocean Week van Monaco op 19 maart om samen met de Velux Foundation en Filantropia Cortes Solari een multistakeholder discussie te organiseren over het realiseren van het potentieel van filantropie voor oceaanbehoud.

Na de openingswoorden van ZKH Prins Albert II van Monaco over het centrale thema van lokale uitdagingen van nationaal belang, schetste de MSC Foundation haar inzet voor het herstel en behoud van koraalriffen op de Bahama's via haar Super Coral Programme.

Daniela Picco, uitvoerend directeur van de stichting, benadrukte de waarde van haar institutionele, academische en MSC Group-partners, evenals de langetermijninvestering in wetenschappelijk onderzoek om haar kweekvijver van bedreigde vliegerskoralen op te zetten. Het overlevingspercentage van 100% van deze koraalfragmenten na een hittegolf op de Bahama's in de zomer van 2023 is een veelbelovend teken van thermische veerkracht en biedt hoop voor de koraalriffen in de regio.

"Als relatief jonge stichting die de maritieme geschiedenis en ervaring van de MSC Group belichaamt, evenals de visie van de stichtende familie voor toekomstige generaties, is het van cruciaal belang om een actieve rol te blijven spelen in deze discussies tussen lokale en internationale experts, de wetenschappelijke gemeenschap, overheden, verenigingen en de particuliere sector, in een geest van uitwisseling, experiment en openheid", aldus Daniela Picco, uitvoerend directeur van de MSC Foundation. "Een jaar geleden heeft de Foundation de krachten gebundeld met de IUCN om de 100 wetenschappers uit 30 landen te ondersteunen die betrokken zijn bij de strenge wetenschappelijke analyse van meer dan 850 koraalsoorten wereldwijd, die nodig is om de Rode Lijst van bedreigde soorten van de IUCN bij te werken. Op de Bahama's hebben we een speciaal programma om op nationaal niveau invloed uit te oefenen."

De MSC Foundation begon de eerste fase van haar Super Coral Programma om de koraalriffen van Ocean Cay Island te herstellen in 2019, hetzelfde jaar dat MSC Cruises de renovatie voor haar cruisepassagiers voltooide. Het bedrijf heeft de ecosystemen van zijn privé-eiland hersteld in samenwerking met de Bahamaanse overheid, toonaangevende universiteiten, mariene wetenschappers en ecologen. Meer dan 7.500 ton schroot werd verwijderd en de flora werd gerevitaliseerd met de aanplant van ongeveer 5.000 bomen en 75.000 inheemse planten, bloemen en struiken. Daarnaast werd er een snelle milieubeoordeling van de koraalriffen bij Ocean Cay uitgevoerd.

"Ik was er van in het begin bij en maakte integraal deel uit van de transformatie van Ocean Cay. Het eiland is getransformeerd van een industriële woestenij tot een plek waar het wemelt van kleurrijk leven. MSC Cruises' visie op het milieu en toewijding aan de normen voor het herstel van het eiland is ongekend in de regio", aldus Dr. Owen O'Shea, hoofd mariene programma's en onderzoek bij de MSC Foundation. "Ons Super Coral Programme is sinds 2022 ter plaatse en zet zich in voor toekomstige generaties Bahamanen en mariene wetenschappers rond Ocean Cay. Mission Blue en Dr. Sylvia Earle hebben Ocean Cay in december 2022 aangewezen als Hope Spot. Het zeereservaat staat nu op de lijst van 150 plaatsen die wetenschappelijk erkend zijn als cruciaal voor de gezondheid van de oceaan. Deze erkenning is een belangrijke prestatie."

Onze oceanen leveren een groot deel van het voedsel dat de mensheid nodig heeft, 50% van de zuurstof die we inademen, regelen ons klimaat en zijn het antwoord van de planeet op klimaatverandering. De meest diverse mariene ecosystemen zijn de koraalriffen, die zorgen voor het voortbestaan van minstens 25% van alle soorten in onze oceanen. "We zijn verheugd dat we een sterke thermische veerkracht hebben geïdentificeerd in bepaalde genetische populaties van koralen, technieken hebben ontwikkeld om koralen te kweken in kwekerijen in open water en begonnen zijn met het testen van methoden om deze koralen te herplanten in hun natuurlijke omgeving", aldus David Smith, PhD, hoogleraar mariene biologie aan de Universiteit van Essex (VK) en wetenschappelijk hoofdadviseur van de adviesraad van de MSC Foundation.

 

OVER DE MSC FOUNDATION :

De MSC Foundation is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die is opgericht om de inzet van de MSC Group voor het behoud van de zee, humanitaire hulp en duurzame ontwikkeling wereldwijd te sturen en te bevorderen. De MSC Foundation streeft naar het herstel van de kritieke balans tussen mens en natuur, door gebruik te maken van het wereldwijde bereik en de maritieme expertise van de MSC Group om directe actie te ondernemen voor de bescherming en het behoud van de Blauwe Planeet, haar bewoners en ons gedeelde erfgoed.

De MSC Foundation richt zich op vier actiegebieden - Milieu, Gemeenschapsondersteuning, Onderwijs en Noodhulp - en bevordert de bescherming en het duurzame beheer van ecosystemen, stelt kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld in staat om hun volledige potentieel te realiseren, ondersteunt rechtvaardig en inclusief kwaliteitsonderwijs om duurzame individuele en collectieve ontwikkeling te stimuleren en helpt mensen die getroffen zijn door rampen om hun leven weer op te bouwen.

De MSC Foundation werkt aan het bereiken van deze doelen door middel van eigen initiatieven en in samenwerking met gepassioneerde partners: onafhankelijk, door gebruik te maken van de inzet van de MSC Group bij het opzetten en beheren van projecten, door gemeenschappen met elkaar in contact te brengen, bewustwording te creëren en financiële steun van duizenden mensen te mobiliseren, en door samen te werken met betrouwbare partners die zijn geselecteerd vanwege hun innovatieve en toegewijde visie of hun staat van dienst op het gebied van effectieve actie.

Media aanvragen :

kim.mancini@mscfoundation.org

+41 76 249 8434

MSC Foundation

Chemin Rieu 12-14, 1208 Genève, Suisse

Website, LinkedIn, Facebook et Instagram