msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

MSC-CRUISES ZET KOERS NAAR MILIEULEIDERSCHAP VOORT MET NAMEPA'S 2020-PRIJS VOOR DE BESCHERMING VAN HET MARIENE MILIEU EN PUBLICATIE VAN HET DUURZAAMHEIDSVERSLAG VAN 2019.

30/11/2020

  • De North American Marine Environment Protection Association reikt MSC Cruises de Prijs in de categorie Maritieme industrie uit op de Marine Environment Protection Awards van 2020.
  • MSC Cruises’ 2019 Sustainability Report outlines the Company’s vision to become an environmental leader in the global maritime sector and draws pathway to embrace sustainable future
  • Daarnaast is de Portholde Reader's Choice Award, die MSC Cruises erkent als de "Meest Milieuvriendelijke onderneming" in 2020, een aanvulling op andere onderscheidingen die in 2019 zijn ontvangen.


Het programma voor duurzame ontwikkeling van MSC Cruises is erkend door de North American Environmental Protection Association (NAMEPA) 2020, die het bedrijf de prijs "Marine Environmental Protection" heeft toegekend in de categorie Marine Industry. Deze erkenning erkent het werk van MSC Cruises om het milieu te beschermen en benadrukt drie belangrijke mijlpalen die in 2019 zijn bereikt: de start van de bouw van de MSC World Europa, het eerste van negen LNG-schepen die de komende tien jaar tot de vloot van de maatschappij zullen toetreden; de restauratie van het Ocean Cay MSC Marine Reserve op de Bahama's; en de belangrijke stappen die zijn genomen om kunststoffen voor eenmalig gebruik geleidelijk uit te bannen in de hele vloot.

Tegelijkertijd heeft MSC Cruises onlangs haar Duurzaamheidsrapport 2019 gepubliceerd. Op basis van de langetermijnambities van de onderneming wordt in het rapport de nadruk gelegd op de doelstelling van MSC Cruises om een milieuleider in de maritieme sector te worden. Ook wordt de weg naar een duurzame toekomst in kaart gebracht en worden de belangrijkste mijlpalen van het afgelopen jaar samengevat.

Het duurzaamheidsprogramma van MSC Cruises is georganiseerd rond vier belangrijke pijlers: de planeet, de medewerkers, de bestemmingen en de inkoop. Dit vertaalt zich in een verbintenis om de milieuprestaties van de vloot voortdurend te verbeteren; de zorg voor alle werknemers en het bevorderen van diversiteit en inclusie; het werken aan een positieve impact op de lokale gemeenschappen in de steden waar de schepen van MSC Cruises aanleggen; en het verantwoord inkopen van producten en diensten die door het bedrijf worden aangekocht.


Belangrijke prestaties op het gebied van duurzaamheid in 2019 voor MSC Cruises zijn onder andere de volgende:

  • Start van de bouw van de MSC World Europa, het eerste LNG-schip van de onderneming. Met een aanzienlijk lagere uitstoot zal het schip ook een baanbrekende test met de installatie van innovatieve brandstofceltechnologie omvatten.
  • De opening van Ocean Cay MSC Marine Reserve in de Bahamas, van een voormalige zandwinningslocatie omgebouwd tot een bestemming met duurzaamheid als kern. MSC Cruises werkt nu aan het opzetten van een koraalkwekerij en een maritiem laboratorium op het eiland om de regeneratie van de koraal- en oceaandieren rond het eiland te ondersteunen. Na voltooiing zullen deze twee projecten een centraal onderdeel worden van de ervaring van de gasten op het eiland.
  • Dit jaar zijn de inspanningen van de onlangs gelanceerde MSC Foundation ook een belangrijke speler en een belangrijk middel geworden om de liefdadigheidsinspanningen van MSC Cruises te kanaliseren en de relaties met de gemeenschappen die door haar vloot worden bezocht, verder te verbeteren. Tijdens de orkaan Dorian op de Bahama's in augustus en september was MSC aanwezig om humanitaire hulp te bieden en meer dan 250 containers met goederen te leveren, waaronder water, rijst, generatoren en bouwmaterialen.
  • Naarmate de activiteiten in 2019 groeiden, groeide ook het aantal en de diversiteit van de werknemers bij MSC Cruises. Meer dan 8.000 mannen en vrouwen zijn in 2019 lid geworden van de MSC Cruises familie, met 124 nationaliteiten. Naast het beschermen van het milieu betekent duurzaamheid ook het ondersteunen van de mensen die met het bedrijf werken en ervoor kiezen om mee te reizen, evenals de gemeenschappen en plaatsen die haar schepen bezoeken en waar zaken met gedaan worden.


Pierfrancesco Vago, MSC Cruises’ Executive Chairman zegt, "We zijn vereerd om deze prijs te ontvangen, die een erkenning is voor onze voortdurende inspanningen om een nul-impact toekomst te realiseren. Als bedrijf zetten we ons ondubbelzinnig in voor de bescherming van het milieu, de kustgemeenschappen die we bereiken en al onze medewerkers. Onze langetermijnvisie is om een milieuleider te worden binnen de totale maritieme sector. Dit doen we door voortdurend stappen te ondernemen om de impact van onze vloot op het milieu te verminderen en te investeren in de versnelde ontwikkeling van milieutechnologieën en -oplossingen van de volgende generatie".

Voordat ze in gebruik worden genomen, zijn alle nieuwbouwprojecten van MSC Cruises uitgerust met de nieuwste milieutechnologieën en oplossingen om hun ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. Deze systemen worden gedurende de hele levensduur van het schip regelmatig geüpgraded en gedurende hun verblijf in de droogdokken zelfs vervangen door nieuwere oplossingen.

Wat de luchtemissies betreft, omvat dit de inzet van hybride uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) en selectieve katalytische reductiesystemen (SCR) om zwaveloxiden (SOx), stikstofoxiden (NOx) en deeltjes op de plaats van de uitlaatgassen tot een minimum te beperken. Alle schepen die vanaf 2017 worden afgeleverd, zijn ook uitgerust met een mogelijkheid tot aansluiting op het lokale elektriciteitsnet terwijl ze op hun ligplaats liggen, wat resulteert in een sterke daling van de luchtemissies terwijl het schip in de haven ligt.

Wat het afvalwaterbeheer betreft, zijn de schepen van MSC Cruises uitgerust met geavanceerde zuiveringssystemen die van zwaar vervuild water (blackwater) bijna leidingwaterkwaliteit maken, met ballastwaterzuiveringssystemen en met installaties voor de productie van zoet water die voldoende drinkwater kunnen produceren om in de behoeften van het schip te voorzien.

De MSC Cruises schepen zijn ook voorzien van enkele van de nieuwste energiezuinige oplossingen om het brandstofverbruik te verminderen. Dit omvat het wijdverbreide gebruik van LED-verlichting, slimme verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) en warmteterugwinningscircuits, om er maar een paar te noemen. In deze context heeft MSC Cruises een ambitieuze doelstelling van 2,5% brandstofbesparing op jaarbasis vastgesteld, die gericht is op het verbeteren van de prestaties en het bereiken van een aanzienlijke vermindering van de uitstoot in de lucht.

MSC Cruises maakt zich klaar om de MSC Virtuosa en MSC Seashore in de eerste helft van 2021 in ontvangst te nemen. Beide schepen zullen het hierboven genoemde scala aan milieutechnologieën en -oplossingen omvatten en behoren tot de groenste en meest efficiënte cruiseschepen van de onderneming tot nu toe.In 2022 zal MSC Cruises de MSC World Europa in ontvangst nemen, de eerste van de negen nieuwste generatie LNG-cruiseschepen die in het komende decennium tot de vloot van de onderneming zullen toetreden. LNG is de schoonste brandstof die momenteel beschikbaar is voor de scheepvaartsector. In vergelijking met de standaard scheepsbrandstof realiseert LNG een aanzienlijke reductie van de luchtemissies in termen van SOx, NOx, fijnstof en kooldioxide (CO2).

MSC World Europa zal ook een nieuw 50-kilowatt-demonstratiesysteem hebben dat vaste-oxide brandstofceltechnologie (SOFC) bevat die LNG zal gebruiken om elektriciteit en warmte aan boord te produceren. Dit biedt de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 30% te verminderen in vergelijking met conventionele LNG-motoren, zonder uitstoot van NOx, SOx of fijne deeltjes. Het biedt ook het voordeel dat het compatibel is met andere opkomende koolstofarme brandstoffen zoals methanol, ammoniak en waterstof.MSC Cruises kondigde in juli van dit jaar ook aan dat het zou investeren in de Palumbo Scheepswerf Malta om deze mogelijk te voorzien van state-of-the-art technologie om het onderhoud van LNG-schepen in de Middellandse Zee mogelijk te maken. Een verder bewijs van de intentie van MSC Cruises om de sector in dit opzicht te leiden.

Wat betreft de uitstoot van broeikasgassen is het doel van MSC Cruises, in overeenstemming met de visie van de Internationale Maritieme Organisatie voor het koolstofvrij maken van de maritieme sector, om de koolstofintensiteit van haar vloot tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van de basislijn van 2008. Nu we al een verbetering van 28% hebben bereikt, is ons doel om in de komende tien jaar nog eens 12% te bereiken.


Linden Coppell, MSC Cruises’ Sustainability Director, voegt hier aan toe: "In ons Duurzaamheidsverslag 2019 bevestigen we onze prioriteiten en acties, niet in de laatste plaats ter ondersteuning van de ambitieuze doelstellingen van de scheepvaartindustrie om de CO2-uitstoot te verminderen, en zetten we duurzaamheid stevig in het hart van ons bedrijf. We kijken uit naar de implementatie van de doelstellingen die erin zijn opgenomen en naar de voortzetting van de reis van MSC Cruises naar milieuleiderschap in de wereldwijde maritieme sector.”


Terwijl de wereldwijde maritieme industrie de jarenlange inspanningen van MSC Cruises op het gebied van duurzaamheid ook erkende met de Neptunusprijs 'Groenste scheepseigenaar van het jaar' in 2019 tijdens een ceremonie op het Global Sustainable Shipping and Ports Forum in Kopenhagen, ontving MSC Cruises in 2020 naast de NAMEPA-erkenning ook de Porthole Reader's Choice Award voor de meest milieuvriendelijke cruisemaatschappij.


Mr Vago concludeert, “Bij MSC Cruises ligt onze prioriteit bij de zee en de oceanen. En als familiebedrijf hebben we altijd voorrang gegeven aan de lange termijn boven de korte termijn. Ondanks de uitdagingen waar onze sector momenteel voor staat, blijven onze ogen gericht op onze milieuambities op lange termijn.”