msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

MSC CRUISES KONDIGT DE OPRICHTING VAN DE “BLUE RIBBON COVID” EXPERTISEGROEP AAN EN SCHAKELT EEN EXTERN BEDRIJF GESPECIALISEERD IN MARITIEME CLASSIFICATIE IN, DIE CONTROLE ZAL UITVOEREN OF HET PROTOCOL VAN HET BEDRIJF VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE VASTGESTELDE RICHTLIJNEN.

06/07/2020

Sinds de tijdelijke stopzetting van haar cruiseactiviteiten als gevolg van de recente ontwikkelingen van de Covid-19 gezondheidscrisis, heeft MSC Cruises de afgelopen maanden hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw operationeel protocol dat gericht is op gezondheid en veiligheid ter ondersteuning van de hervatting van haar activiteiten.

Naast het oprichten van een overkoepelende werkgroep bestaande uit experts op het gebied van medische diensten, volksgezondheid, sanitaire voorzieningen, hoteldiensten, airconditioning, andere scheepstechnische systemen, technologie en logistiek, heeft MSC Cruises ook de diensten van een internationaal gerespecteerd adviesbureau, Aspen Medical, ingeschakeld om te helpen bij de ontwikkeling van een eigen protocol.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman van MSC Cruises, verklaart: "Vandaag ben ik verheugd aan te kondigen dat de inspanningen van onze werkgroep worden ondersteund door de oprichting en het engagement van een BLUE-RIBBON COVID expertgroep voor protocollaire raadplegingen en programmatie, die ons ook extra deskundig advies geeft om de bestaande middelen en kennis te verrijken".

"Blue Ribbon COVID", gespecialiseerd in geneeskunde, volksgezondheid en gerelateerde wetenschappelijke disciplines, heeft als doel een groep van hooggekwalificeerde en internationaal gerespecteerde deskundigen op te richten om ons te informeren en onze initiatieven met betrekking tot COVID-19 te herzien. Men streeft er naar dat de genomen maatregelen adequaat en doeltreffend zijn en gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke en gezondheidspraktijken. Deze groep van experten zal daarom de bevoegdheid krijgen om beleidsinitiatieven, technische verbeteringen of operationele maatregelen betreffende COVID-19 te beoordelen. Ze zal blijven bestaan tot ver na de hervatting van onze activiteiten, zodat we kunnen rekenen op de knowhow en het advies van deskundigen, zelfs als de situatie verandert en er meer informatie voorhanden is".

De “Blue Ribbon COVID” expertgroep van MSC Cruises werd persoonlijk gevormd door de Executive Chairman van het bedrijf en omvat onder haar leden professor Christakis Hadjichristodoulou, hoogleraar Hygiëne en Epidemiologie aan de faculteit geneeskunde en vice-voorzitter, School of Health Sciences aan de Universiteit van Thessalië in Griekenland; professor Stephan J. Harbarth, epidemioloog in een ziekenhuis, specialist in infectieziekten en hoofd van het programma voor het beheer van antibacteriële stoffen in de universitaire ziekenhuizen van Genève (HUG) en de faculteit geneeskunde; en Dr. Ian Norton, noodarts met een postdoctorale graad in chirurgie, internationale gezondheid en tropische geneeskunde, momenteel directeur-generaal van Respond Global en voormalig hoofd van het Emergency Medical Teams Programme van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 2014 tot 2020.

Bud Darr, MSC Group Executive Vice President voor Maritiem Beleid en Overheidszaken: "Sinds we zijn begonnen met de ontwikkeling van ons nieuw operationele protocol dat zich richt op gezondheid en veiligheid, werken we voortdurend samen met regionale, nationale en lokale volksgezondheidsinstanties, waaronder die in Europa, de VS, Brazilië en China - rechtstreeks en via de CLIA-vereniging. De engagementen van het bedrijf zijn ontwikkeld in samenwerking met de Europese volksgezondheidsautoriteiten. Dit heeft onlangs onder meer geleid tot de publicatie van richtlijnen die zijn opgesteld door de Healthy Gateways van de EU en die momenteel worden herzien door de nationale gezondheidsautoriteiten in heel Europa.
"Momenteel richten we ons op de volgende fase van de samenwerking met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg, het vervoer en de maritieme sector in de landen rond de Middellandse Zee. Zij onderzoeken de meest recente Europese en internationale richtlijnen met het doel deze op de meest gepaste wijze in hun eigen lokale voorschriften te integreren. Het is inderdaad in deze regio dat we, dankzij de verbeterde gezondheidssituatie en de mogelijkheid om weer te reizen, een mogelijke hervatting van onze cruiseactiviteiten verwachten, net zoals het mogelijk is geweest voor andere reis- en vrijetijdsactiviteiten in dit deel van Europa".

Het nieuwe operationele protocol van MSC Cruises - waarvan de details binnenkort bekend worden gemaakt - is ontworpen om te voldoen aan de richtlijnen van de belangrijkste internationale en regionale regelgevende instanties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, de Healthy Gateways Joint Action van de Europese Unie en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), evenals aan de voorschriften die zijn opgesteld door tal van regeringen uit de landen waar de schepen van MSC Cruises varen.

Bud Darr conludeert: "Hiervoor hebben we ook een gespecialiseerd maritiem classificatiebureau ingeschakeld om samen met derden na te gaan of onze protocollen en procedures in overeenstemming zijn met de richtlijnen die op EU-niveau zijn opgesteld".

Met het nieuwe protocol dat zich richt op gezondheid en veiligheid, heeft MSC Cruises getracht alle aspecten van de reis te bevatten, van het boeken tot het aan boord gaan, het leven aan boord tot de terugreis, met behoud van het unieke gevoel van de beleving van de klant.

MSC Cruises heeft haar persoonlijke interne, internationale businessunit opgericht om de bestaande protocollen en maatregelen voortdurend te evalueren en te herzien. Vanaf het begin van de crisis - eind januari - heeft het bedrijf steeds strengere maatregelen genomen door gezondheids- en veiligheidsprotocollen in te voeren, die continu verbetert en versterkt worden, om de gezondheid en veiligheid van de passagiers en de bemanning te beschermen. Deze preventieve aanpak staat centraal bij alle activiteiten van MSC Cruises. De inzet van externe deskundigen, marktleiders, om dit nieuwe protocol te ontwikkelen is daar een natuurlijk verlengstuk van.