msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

MSC CRUISES OP KOERS NAAR EERSTE C02-NEUTRALE VLOOT TER WERELD

08/11/2019

•    Alle CO2-uitstoot van de MSC Cruises-vloot wordt vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd door Blue Carbon credits
•    Langetermijnvisie ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
•    Blijvende investeringen in geavanceerde milieutechnologie die emissievrije schepen mogelijk maakt

Ter gelegenheid van de feestelijke ingebruikname van zijn meest milieuvriendelijke cruiseschip ooit - MSC Grandiosa – kondigde MSC Cruises in Hamburg een fors  engagement aan: evolueren naar 's werelds eerste grote cruisemaatschappij met een volledig CO2-neutrale vloot.

Pierfrancesco Vago, MSC Cruises Executive Chairman: “Sinds we in 2003 onze eerste cruiseschepen bouwden, hebben we altijd de focus op innovatie gelegd. Dat maakt dat we nu een van de modernste vloten hebben, en een van de best presterende op milieugebied. En dankzij onze langetermijnplanning kunnen we al tegen 2024 een reductie van 29% van de CO2-intensiteit realiseren ten opzichte van 2008, goed op weg om de reductiedoelstelling van 40% voor 2030 te halen.”

“Daarnaast hebben we vorige week aangekondigd dat het PACBOAT-project (van LNG-aangedreven brandstofcellen) zal worden geïnitieerd aan boord van MSC Europa - het eerste van 5 LNG-aangedreven cruiseschepen die er in onze vloot zullen bijkomen. Dat is een wereldprimeur van de meest veelbelovende technologie voor maritieme operaties. Het is ook een concreet voorbeeld van ons vaste engagement om te blijven investeren in de versnelde ontwikkeling van de next-generation technologieën, met het oog op de evolutie naar emissievrije schepen.”

“We beseffen dat zelfs de meest geavanceerde maritieme milieutechnologie van vandaag alleen niet in staat is om onmiddellijk CO2-neutraliteit te bereiken. Daarom doen we vandaag de belofte dat onze vloot vanaf 1 januari 2020 geen negatieve bijdrage meer levert aan klimaatverandering. We zijn een bedrijf met meer dan 300 jaar maritiem erfgoed. Onze historische focus op de lange termijn is typerend voor familiebedrijven zoals het onze. Voor ons is dit een nieuwe stap in onze jarenlange inzet voor de bescherming van de oceanen, van de bestemmingen en de havengemeenschappen die we aandoen."

MSC Cruises compenseert alle directe uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van zijn maritieme activiteiten door middel van een mix van CO2-compensatieprojecten. Die projecten werden ontwikkeld volgens de hoogste normen door toonaangevende internationale organisaties die actie ondernemen tegen broeikasgasemissies. Alle kosten voor de compensaties en andere bijbehorende ingrepen worden rechtstreeks en volledig door het bedrijf gedragen.

Pierfrancesco Vago: “We zullen samenwerken met toonaangevende leveranciers in CO2-compensaties die de uitstoot met het hoogste kwaliteitsniveau kunnen compenseren. Onze visie is om ook te investeren in projecten die meetbare voordelen voor de gemeenschap vooropstellen, het milieu beschermen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ondersteunen. ”

In het bijzonder wil MSC Cruises een CO2-compensatieportfolio opzetten met projecten die oceaan- en kusthabitats beschermen en herstellen, maar die ook meer CO2 absorberen dan nu het geval is. Aangezien Blue Carbon-projecten voor kusthabitats momenteel schaars zijn, zal MSC Cruises zelf de ontwikkeling ondersteunen van de eerste CO2-credits voor de oceanen. Dat zou een belangrijk nieuw middel zijn voor de bescherming en verbetering van de mariene biodiversiteit, en een steun voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de sterk onder druk staande hulpbronnen van de zee.

Pierfrancesco Vago besluit: “Blue Carbon compensaties staan centraal om ons engagement naar CO2-neutraliteit te garanderen, en dat met onmiddellijk effect. We gaan onze mensen en onze middelen inzetten om de ontwikkeling van specifieke projecten en de certificeringsprocessen te ondersteunen. Zo’n innovatieve vorm van compensaties komt direct ten goede aan de oceanen en de leefgemeenschappen aan zee. Naarmate er hiervan meer beschikbaar worden, zullen we onze afhankelijkheid ervan vergroten. Dit wordt de focus van onze langetermijnverbintenis om nulemissies te realiseren.”

Het engagement van MSC Cruises gaat bovendien gaat verder dan enkel emissies. Het omvat ook een specifieke focus op energie-efficiëntie en andere aspecten van de end-to-endactiviteiten. Zo worden sinds 2017 alle nieuwe MSC Cruises-schepen uitgerust met ‘ship-to-shore’ stroomvoorzieningen, waarmee cruiseschepen meteen zero-emissie bereiken in elke haven die klaar is voor deze technologie. Dat voordeel wordt uiteraard nog groter, wanneer de bron van die walstroom hernieuwbaar is.

MSC Grandiosa is het nieuwste vlaggenschip van MSC Cruises en een van de meest milieuvriendelijke schepen op zee. MSC Grandiosa is pas twee weken geleden bij het bedrijf afgeleverd. Op dezelfde dag begon MSC Cruises met de bouw van MSC Europa, de eerste van vijf cruiseschepen met vloeibaar aardgas (LNG) die tussen 2022 en 2027 in dienst komen.
 
MSC Grandiosa en MSC Europa vertegenwoordigen samen een flinke stap voorwaarts in de doelstelling van MSC Cruises om de ecologische voetafdruk van zijn vloot continu te verlagen.

Voor meer persinformatie, ga naar:
http://www.mscpressarea.com/nl_BE

Voor meer informatie.
Het cruiseschip MSC Grandiosa, dat op 9 november in Hamburg werd gedoopt, beschikt over een geavanceerd systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR). Dat vermindert de uitstoot van stikstofoxide met 80 procent dankzij geavanceerde actieve emissiecontroletechnologie. Stikstofoxide van de motoren wordt door een katalysator geleid - een apparaat met hoge dichtheid gemaakt van edele metalen - en zet ze om in stikstof en water, beide onschadelijke verbindingen.


MSC Grandiosa zal ook worden uitgerust met ‘ship-to-shore’ stroom. Zo kunnen aangemeerde cruiseschepen aansluiten op het lokale elektriciteitsnet van een haven, om de luchtemissies van het schip in de ligplaats tot nul verder te verminderen. Deze technologie is sinds 2017 standaard op alle nieuwe schepen van MSC Cruises.


De nieuwe features versterken de andere effectieve milieutechnologieën in de vloot om de impact op het milieu continu te verminderen: geavanceerde hybride uitlaatgasreinigingssystemen (EGCS) die tot 97% zwaveloxide uit scheepsemissies halen; geavanceerde afvalbeheer- en afvalwaterzuiveringssystemen; ballastwaterbehandelingssystemen; de nieuwste technologische systemen voor het voorkomen van olielozingen uit machineruimten en verschillende geavanceerde energie-efficiëntieverbeteringen, van warmteterugwinningssystemen tot LED-verlichting.

Momenteel zijn MSC Grandiosa en 10 andere schepen in de vloot van MSC Cruises van 17 schepen uitgerust voor schonere emissies met hybride (gesloten-lus) EGCS. De zes andere schepen van de rederij komen tegen het einde van 2023 aan de beurt. Tot dan maken zij gebruik van zwavelarme brandstoffen om volledig te voldoen aan de strengste maritieme voorschriften.
MSC Europa is het eerste door vloeibaar aardgas (LNG) aangedreven schip. Dat zorgt voor 99% minder SOx- en tot 85% NOx-emissies, terwijl ook andere specifieke stoffen grotendeels uit de uitstoot worden geëlimineerd. LNG zal ook een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% mogelijk maken.

MSC Grandiosa’s milieuspecificaties in detail:
♣    Energie-efficient design van de romp en het schip als geheel: met 28% minder brandstof dan de Fantasia Class-schepen (in dienst gekomen 2008-2013), of een vermindering van 255 kg koolstofdioxide per gast, per cruise.
♣    Hydrodynamica: geoptimaliseerd rompdesign en de laatste generatie azipods® (een elektrisch aangedreven voorstuwing) en schroeven.
♣    Hybrid Exhaust Gas Cleaning System (EGCS): een gesloten systeem dat resulteert in 97% minder zwaveloxide (SOx).
♣    Selective Catalytic Reduction system: 90% minder stikstofoxide (NOx) door actieve emissiecontrole.
♣    Walstroom: het schip kan volledig worden aangesloten op het lokale elektriciteitsnet om emissies te verminderen terwijl het schip is aangemeerd.
♣    Geavanceerd afvalbeheer: uitgebreide systemen om al het afval aan boord te verminderen, te recyclen en hergebruiken.
♣    Ballastwaterbehandelingssysteem: een systeem om te voorkomen dat invasieve soorten in de oceanen terechtkomen.
♣    Geavanceerde afvalwaterzuivering: dit systeem behandelt en zuivert afvalwater tot een hogere kwaliteit dan de meeste gemeentelijke afvalnormen aan land.
♣    Een slim verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC): twee lussen warmteterugwinning op hoge en lage temperatuur verdelen warmte en koeling vanuit de wasruimte en machinekamers naar de zwembaden of andere delen van het schip.
♣    Trimoptimalisatie: een softwareapplicatie om de trim, de stabiliteit van het schip, in realtime op te volgen en te optimaliseren. Dit vermindert het brandstofverbruik en optimaliseert de prestaties.
♣    Energiebesparende verlichting: alle MSC Cruises-schepen gebruiken uitsluitend energie-efficiënte LED- en TL-verlichting.
♣    Rompverven: de rompen van alle schepen van MSC Cruises zijn gecoat met speciale milieuvriendelijke verven die de groei van zeepokken, algen en andere organismen belemmeren en zo de weerstand in het water fors verminderen.


OVER MSC CRUISES
MSC Cruises is de snelst groeiende cruiserederij ter wereld, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Genève in Zwitserland. MSC Cruises is een onderdeel van MSC Group, een vooraanstaand, particulier, in Zwitserland gevestigd conglomeraat voor logistiek en zeevaart.
MSC Cruises beschikt over een vloot die 17 moderne en innovatieve schepen telt en loopt voorop in de zeevaart als het gaat om het milieu. Het bedrijf speelt een voortrekkersrol in duurzaam milieubeleid en is continu op zoek naar manieren om de impact van zijn vloot op het milieu te minimaliseren, zowel op zee als wanneer de schepen zijn aangemeerd, door innovatieve milieutechnologieën in te voeren in de zeevaart.

Met een niet eerder vertoond investeringsplan van €11.6 miljard, zal de vloot van MSC Cruises doorgroeien tot 25 schepen in 2027. De cruise-divisie van MSC Group investeert ook nog eens €2 miljard in een nieuwe luxe klasse van cruiseschepen bestaande uit vier super-yacht schepen, die tussen 2023 en 2026 een keer per jaar gelanceerd worden.

Doordat MSC Cruises meer dan 200 bestemmingen verspreid over vijf continenten aandoet, brengt MSC meer dan 180 nationaliteiten vanuit de hele wereld bij elkaar, wat instaat voor meeslepende en verrijkende ervaringen, geholpen door de Europese geschiedenis van het bedrijf. U mag hier internationale gerechten, entertainment van wereldklasse, bekroonde familieactiviteiten en de nieuwste, gebruikersvriendelijke technologie aan boord verwachten.

Meer over MSC ’s milieutechnologie & stewardship : hhtps://www.msccruises.com/sustainability/a

Contact

Wim Willems

 

Yasmine Dewaele