msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

MSC CRUISES VIERT DE INGEBRUIKNAME VAN DE MSC MERAVIGLIA, HET SCHIP DAT HET BEGIN VAN DE TWEEDE GROEIFASE VAN HET BEDRIJF INLUIDT

01/06/2017

Er waren negen miljoen werkuren nodig gedurende een periode van drie jaar voor de bouw  van hetgrootste schip ooit door een Europese rederij en het grootste dat ingebruik genomen wordt in 2017

Saint-Nazaire, Frankrijk, 31 mei 2017 Vandaag werd de MSCMeraviglia officieelin ontvangst genomen door MSC Cruises op de scheepswerf van STX France in Saint-Nazaire in Frankrijk. Tijdens de vlaggenceremonie van het schip, diehulde brengt aan een eeuwenoude maritieme traditie, kreeg het nieuwsteparadepaardje van het bedrijf zijn officiële vlag en zegen.  De ceremoniebijgewoond door de heer Emmanuel Macron, President van de Franse Republiek enandere hoogwaardigheidsbekleders van de Franse regering.

 

Met een bruto tonnage van 171.598 ton en eencapaciteit van 5.714 gasten is de MSC Meraviglia niet alleen het grootste schip datooit gebouwd werd door een Europese rederij, MSC Cruises, maar ook het grootsteschip dat in gebruik genomen wordt in 2017. Dit schip is bovendien het eerstevan 11 megacruiseschepen van de volgende generatie die tegen 2026 in gebruikzullen zijn volgens het tienjareninvesteringsplan van 9 miljard euro - uniek inde sector - van het bedrijf. Acht van deze schepen zullen worden gebouwd doorSTX France. Hierdoor wordt de gevestigde samenwerking, die reeds alle 13schepen van de vloot van MSC Cruises bouwde, verder versterkt en kon hetbedrijf van 2003 tot 2013 groeien met 800%.

 

MSC Cruises, de in Zwitserland gebaseerdegrootste privé cruiserederij en marktleider in Europa, Zuid-Afrika enZuid-Amerika,  schat dat de totale investering bij STX France van 2003 tot2020 zal oplopen tot minstens 7 miljard euro. Hierdoor wordt het bedrijf infeite ‘s lands nummer één van buitenlandse particuliere investeerders (watexportcontracten betreft). Elk nieuw te bouwen schip vereist 1.700 arbeidersper maand (meer dan 3.000 per maand tijdens piekperioden) en negen miljoenmanuren. Voor het constructiewerk wordt er een beroep gedaan op een netwerk vanmeer dan 400 leveranciers en onderaannemers. De invloed van deze investering opde economie zal dus niet alleen in heel het land voelbaar zijn, maar zal ooksteeds groter worden.

 

Na de doopceremonie, die plaatsvindt op 3 juniin Le Havre, zal de MSC Meraviglia uitvaren naar de westelijkeMiddellandse Zee om daar het eerste seizoen in te zetten.

 

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman van MSC Cruises: “De ingebruikname van de MSC Meraviglia betekent een mijlpaal in de geschiedenis en toekomst van onsbedrijf. Dit schip is de eerste verwezenlijking van onze langetermijnvisie vooreen verdere significante groei. Deze bereikte een hoogtepunt in de eerste fasetoen MSC Cruises twee jaar geleden het belangrijkste cruisemerk in heel Europawerd en wij ook wereldwijd bleven uitbreiden.”

 

Dhr. Vago vervolgt: “Wij moeten in de eerste plaats ieders werkprijzen, het werk van alle arbeiders van onze partner STX France, van het NewBuilds Team van MSC Cruises en van alle leveranciers en onderaannemers diebijgedragen hebben tot de realisatie van onze visie. Een gemotiveerd team vanmeer dan 3.000 arbeiders per maand tijdens piekperioden en meer dan 400leveranciers hebben gedurende de voorbije drie jaar mee helpen bouwen aan hetgrootste en technologisch meest geavanceerde cruiseschip dat ooit door eenEuropese rederij vervaardigd werd.”

 

Laurent Castaing, CEO van STX France:“Een schip opleveren is altijd een heelemotioneel moment voor de scheepswerf. Dit is het hoogtepunt van drie jaarintensief werken voor onze werknemers en die van onze partners. Zij hebbenalles in het werk gesteld om dit eerste schip van de Meraviglia-klasse op deexacte datum en volgens de gewenste kwaliteitsvoorwaarden van onze klant MSC Cruises te kunnen leveren. Onze R&D-ontwikkelingen van het "Ship ofthe Future"-programma, dat ondersteund wordt door ADEME, zijn van grootnut geweest voor dit prototype. Dit is dus een prachtige prestatie waar wijallemaal trots op mogen zijn en waardoor wij vol vertrouwen kunnen uitkijkennaar de volgende drie schepen.”

 

Tijdens devlaggenceremonie van vandaag werden de wimpel van de scheepswerf en de Fransevlag naar beneden gehaald op de tonen van het Franse volkslied. LaurentCastaing, CEO van STX France, overhandigde het schip plechtig aan GianluigiAponte, eigenaar van MSC Cruises. Dhr. Aponte gaf vervolgens het gezag over de MSC Meraviglia aan kapitein Raffaele Pontecorvo voordat de vlag van het schipen de wimpel van MSC Cruises gehesen werden.

 

De eer om het lint doorte knippen viel te beurt aan de doopmoeder van de ceremonie, Zoe Africa Vago,dochter van de Executive Chairman van MSC Cruises. Na het traditionelestukslaan van de fles champagne schalde de scheepshoorn drie keer om het eindevan de ceremonie aan te kondigen.

 

De MSCMeraviglia, het 13de cruiseschip dat zich bij de vloot van MSC Cruises mag voegen sinds het begin in 2003, is 315 meter lang, 43 meter breeden 65 meter hoog en heeft een bruto tonnage van 171.598 ton. Het schip kan eenmaximumsnelheid van 22,7 knopen halen, is ontworpen voor elk seizoen en kanaanleggen in de meeste internationale cruisehavens. Het biedt de breedste enboeiendste waaier van scheeps- en boordfaciliteiten die aanwezig zijn op elkmodern schip van MSC Cruises.

 

Na het slot van devlaggenceremonie vaart de MSC Meraviglia naar de haven van Le Havre voor dedoopceremonie op 3 juni. Dan begint een eerste reis langs de Atlantische kustmet een bezoek aan Vigo (Spanje) en Lissabon (Portugal). Vervolgens wordt erkoers gezet naar de Middellandse Zee, waar het schip Barcelona (Spanje),Marseille (Frankrijk) en eventueel Genua (Italië) aandoet. De eerste echtecruise van 7 nachten vangt aan op 11 juni. Het schip vaart dan uit van Genuanaar Napels (Italië), Messina (Italië), Valletta (Malta), Barcelona enMarseille en keert terug naar Genua op 18 juni.